GRC · Formigó arquitectònic · Pedra artificial

CA · ES

Material Vibro-premsat

Elements prefabricats de formigó elaborats mitjançant premses vibradores o voltejadores, fet que permet augmentar la productivitat i la resistència dels elements fabricats.

Revestiments per a escales [+]

Graons de terratzo

 - Escaires
-  Italià
-  2 peces
-  Modular


Sistemes Antilliscants

- Carburundum
- Banda buixardada
- Bandes fresades
- Banda inoxidable
- Perfils metàl·lics

Sòcols

- Jocs de sòcol
- Sòcol trapezial

 
- Modular

PDF graons_escaire.pdf

Complements especials per estacions de ferrocarril i metro [+]

- Vores d'andana
- Encaminaments
- Graons modulars
- Sòcol de mitja canya
- Revestiments verticals i horitzontals
- Bancs

Revestiments per a escales

Escaires

Escaires

Italià

Italià

2 peces

2 peces

Modular

Modular

Franja Carborundum

Franja Carborundum

Franja Abuixardada

Franja Abuixardada

Franges Fresades

Franges Fresades

Franja Inoxidable

Franja Inoxidable

Graó amb 3 líínies fresades

Graó amb 3 líínies fresades

© 2015 Mosaicos Ubasart