GRC · Formigó arquitectònic · Pedra artificial

CA · ES

Material Vibro-premsat

Elements prefabricats de formigó elaborats mitjançant premses vibradores o voltejadores, fet que permet augmentar la productivitat i la resistència dels elements fabricats.

Revestiments per a escales [+]

Graons de terratzo

 - Escaires
-  Italià
-  2 peces
-  Modular


Sistemes Antilliscants

- Carburundum
- Banda buixardada
- Bandes fresades
- Banda inoxidable
- Perfils metàl·lics

Sòcols

- Jocs de sòcol
- Sòcol trapezial

 
- Modular

PDF graons_escaire.pdf

Complements especials per estacions de ferrocarril i metro [+]

- Vores d'andana
- Encaminaments
- Graons modulars
- Sòcol de mitja canya
- Revestiments verticals i horitzontals
- Bancs

Complements especials per estacions de ferrocarril i metro

Peces Vores d'andana

Peces Vores d'andana

Peces Vores d'andana

Peces Vores d'andana

Peces Vores d'andana

Peces Vores d'andana

Peces Vores d'andana

Peces Vores d'andana

Encaminaments

Encaminaments

Paviment Pododàctil amb franja d'aproximació

Paviment Pododàctil amb franja d'aproximació

Paviment Pododàctil amb franja d'aproximació

Paviment Pododàctil amb franja d'aproximació

Escales amb franjes antilliscants

Escales amb franjes antilliscants

Escala Graons modulars

Escala Graons modulars

Bancs estacions

Bancs estacions

Sòcol de mitja canya

Sòcol de mitja canya

Banc

Banc

Banc

Banc

Encaminaments

Encaminaments

© 2015 Mosaicos Ubasart