GRC · Formigó arquitectònic · Pedra artificial

CA · ES

Textures

Diferents textures aplicades als materials

Textures [+]

- Abuixardat
- Decapat
- Escantonat
- Llis de motlle
- Rugós de motlle

Textures

Abuixardat

Abuixardat

Abuixardat

Abuixardat

Decapat

Decapat

Escantonat

Escantonat

LLis de motlle

LLis de motlle

Rugós de Mollle

Rugós de Mollle

Rugós de Mollle

Rugós de Mollle

Rugós de Mollle

Rugós de Mollle

© 2015 Mosaicos Ubasart